ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ

Έλεγχος Διανομής Φυλλαδίων

Στην BLOCK SECURITY τα στελέχη της έχουν μεγάλη εμπειρία στο τομέα ελέγχου διανομής φυλλαδίων.

Όταν πραγματοποιείται σωστά η διανομή διαφημιστικών και ενημερωτικών φυλλαδίων ανεβάζει αισθητά τις πωλήσεις των εταιριών που χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη μέθοδο επικοινωνίας. Δυστυχώς λόγω του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει στο χώρο καθώς και η εμφάνιση νέων εταιριών που διεκδικούν μερίδιο της αγοράς έχει οδηγήσει κάποιες από τις εταιρίες να εφαρμόζουν μεθόδους που τους μειώνει το κόστος αλλά δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του διαφημιζόμενου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουμε παρατηρήσει, κατά την διάρκεια ελέγχων που έχουμε διοργανώσει, τα παρακάτω φαινόμενα:

• Οι διανεμητές κάνουν επιλεκτική διανομή

• Δεν τοποθετούν τα φυλλάδια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαφημιζόμενου

• Αφήνουν τα φυλλάδια στην είσοδο των πολυκατοικιών πάνω στα χαλάκια εισόδου

• Αφήνουν λιγότερα ή περισσότερα φυλλάδια από τα κουδούνια που υπάρχουν σε μια πολυκατοικία

• Πετάνε μεγάλο αριθμό φυλλαδίων σε κάδους απορριμμάτων

• Πετάνε φυλλάδια σε περιοχές όπου υπάρχει περιβαλλοντικό πρόβλημα με αποτέλεσμα εκτός από την ρύπανση στο περιβάλλον να δυσφημίζεται ο διαφημιζόμενος

• Δεν πραγματοποιούν την διανομή των φυλλαδίων ή αν διενεργήσουν την διανομή όσα περισσέψουν τα πηγαίνουν μονάδες ανακύκλωσης χαρτιού και τα πουλάνε

Τα ανωτέρω είναι μερικά μόνο από αυτά που αποκομίζουμε όταν ελέγχουμε τις εταιρίες διανομής φυλλαδίων. Το σε ποιο στάδιο της διανομής φυλλαδίων θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο προκύπτει κατόπιν συνεργασίας των στελεχών μας με τον εκπρόσωπο του πελάτη.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου έχουμε την δυνατότητα να συλλέγουμε εκτός από τα ανωτέρω και οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες μας ζητήσετε.

Στις αναφορές που συντάσσουμε και σας αποστέλλουμε με την ολοκλήρωση του ελέγχου περιλαμβάνονται και στοιχεία που υποστηρίζουν όσα αναγράφουμε (φωτογραφίες, video κ.α.)

 

 

BLOCK SECURITY  © 2014 |  28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 122 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. +30 216 700 1919 - FAX: +30 216 700 5461