ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ

SAFETY COMES FIRST

Αποτελεί πλέον αναγκαιότητα στην εποχή μας για τα Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα η προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Οι μεταβολές στον κοινωνικό ιστό της σύγχρονης κοινωνίας, που αναπόφευκτα προέκυψαν εξαιτίας των ριζικών αλλαγών που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, επέφεραν πολλές θετικές και αρκετές αρνητικές με κυρίαρχη τάση μια διαρκώς αυξανόμενη αίσθηση ανασφάλειας.

 

Η ποιοτική και ποσοτική μεταβολή της εγκληματικότητας στη σημερινή κοινωνία και η εμφάνιση νέων, διαφορετικών (ασύμμετρων) απειλών κατά της ζωής και της περιουσίας, μετέβαλαν οριστικά και το τοπίο της παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών ασφαλείας. Οι κρατικές δομές που είναι επιφορτισμένες με την απαραίτητη προστασία δεν επαρκούν πια και αναγκαστικά έχουν αναδιοργανωθεί και έχουν αναπροσαρμόσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί η δημιουργία νέων  ιδιωτικών φορέων ώστε να δράσουν συμπληρωματικά.

 

Η πολυπόθητη επίτευξη της προστασίας της ζωής και της περιουσίας, με ταυτόχρονη ενδυνάμωση της αίσθησης ασφάλειας, που αποτελεί πλέον  πρωταρχικό στόχο κάθε ευνομούμενης πολιτείας και κάθε ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, βασίζεται σε παράγοντες οι οποίοι συνδέονται στενά μεταξύ τους. Αυτοί οι παράγοντες είναι η οργάνωση, η εκπαίδευση  η πληροφορία και ο σημαντικότερος παράγοντας είναι ο άνθρωπος που θα κληθεί εφαρμόσει και να συνδυάσει τους προηγούμενους παράγοντες ώστε να αποτρέπει τις δυνητικές απειλές καθώς και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο φορέας που χρειάζεται την προστασία.

 

Κανένα σύστημα όσο καλοσχεδιασμένο και αν είναι δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τους προκαθορισμένους στόχους του παρά μόνο με τη αψεγάδιαστη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Η BLOCK SECURITY LTD δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:
• Ασφάλεια ιδιωτικών και δημοσίων κτιριακών εγκαταστάσεων

• Ασφάλεια βιομηχανικών χώρων

• Ασφάλεια πολυκαταστημάτων

• Ασφάλεια super market

• Ασφάλεια ξενοδοχείων

• Ασφάλεια εμπορικών κέντρων

• Ασφάλεια συνεδριακών χώρων-συνεδρίων

• Ασφάλεια συναυλιών

• Συνοδεία και προστασία VIP

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αντιμετώπισης κινδύνου

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας

• Έλεγχο διανομής διαφημιστικών εντύπων

BLOCK SECURITY  © 2014 |  28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 122 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. +30 216 700 1919 - FAX: +30 216 700 5461