ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η BLOCK SECURITY έχει την δυνατότητα να υποστηρίζει τους πελάτες της μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής επιχειρησιακών σχεδίων στους παρακάτω τομείς:

BLOCK SECURITY  © 2014 |  28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 122 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. +30 216 700 1919 - FAX: +30 216 700 5461